Få tilgang til Norges råeste teknologer!

Vi er rebeller innen rekruttering

Våre kandidater vet at gresset er grønnere på den andre siden.

Endelig-Mandag IT rekruttering

Vi gir dere muligheten til å velge topp kvalifiserte kandidater som ikke søker jobb til vanlig.

Kandidatene har vært igjennom AI-intervju, en grundig kartleggingssamtale og en Big Five personlighetstest. Kandidatene er svært ettertraktet og har en høy faglig egnethet. 

Dere vil få tilsendt kandidatens CV, en omfattende presentasjons-tekst og kandidatens AI-intervju som fremhever kandidatens faglige og personlige egnethet.

Det er ingen kostnad for dere å møte eller å få tilgang til våre kandidater, det er også uforpliktende for alle parter å møte våre kandidater til intervju.

Fremdrift:

 • Send oss en mail ved å trykke på bildet av kandidaten.
 • Vi kontakter kandidat og dere vil da få tilgang til CV og full presentasjon på kandidaten.   
 • Dere kontakter kandidat direkte for å avtale samtale/intervju.
 • Vi følger dere og kandidat tett opp igjennom prosessen hos dere.
 • Vi gir dere full tilgang til kandidaters referanse-rapporter etter intervju.

Kandidatene

Fordeler:

 • Tilgang til noen av de råeste teknologer.
  Endelig-Mandag setter en ny standard for rekruttering for våre kandidater.
  Felles for dem alle er at de har erfaring og kompetanse som er svært etterspurt i markedet.
  Alle kandidater vi representerer bor i Norge og vi setter som premiss at de snakker norsk.
 
 • Motiverte kandidater.
  Alle våre kandidater har vært igjennom en omgående prosess hos oss der vi ikke bare måler faglig egnethet, men bruker AI verktøy for å kartlegge kandidatens motivasjon, verdier og hva som er viktigst for hver enkel kandidat.
  Alle kandidater som vi representerer har fått innsyn i egne data bygget på Big Five personlighetstest og vi har konkrete data på hvilke selskap og bransjer kandidaten matcher til.
 
 •  Disse kandidatene har en høy faglig kompetanse.
  Felles for alle kandidater er at de har all sin erfaring fra et norsk næringsliv og har enten en akademisk bakgrunn fra Norge eller fra utlandet.
  Svært mange kandidater er sertifisert innen sine domene og ekspertiser.
  Kandidatene er svært ettertraktet og har en meget høy motivasjon for å ta karrieren sin videre i deres selskap.
 
 • Dere får tilgang til kandidater som ikke søker jobber.
  Kandidatene har gitt oss i Endelig-Mandag sin tillit til at vi ivaretar deres interesser.
  Disse kandidatene søker ikke jobb, og de vet at de har en erfaring som vil være med på å gjøre deres selskap bedre.
  Kandidatene har gjennom våre samtaler vært helt tydelige på hvilke selskaper de ønsker å jobbe for og de setter krav og forventninger til de som er rundt de.
 
 • AI i rekruttering sikrer både kandidat og kunde. 
  Rekrutteringslandskapet endrer seg enormt. Rekrutteringsverktøy og rekrutteringsteknikker som ga gode resultater i går, fungerer kanskje ikke lenger i dag. Nye rekrutteringslover og forskrifter kan kreve at du tenker nytt om rekrutteringsprosessen.
  Vi er Norges fremste rekrutteringsselskap som bruker AI i alle våre prosesser, dette gir store fordeler for kunder og kandidat.
  Vi har konkret data på hvorfor kandidat matcher til dere som kunde, det kan ingen andre rekrutteringsselskap tilby.
 
 • Fordelen ved å bruke tid på hva som er viktigst for kandidat.
  Hele vår prosess er bygget opp rundt hver enkel kandidat.
  Vi ser ikke bare på de faglige kunnskapene, men bruker en holistisk tilnærming gjennom hele prosessen med våre kandidater.
  Hver enkel kandidat styrer sin egen prosess og hver enkel av de kandidatene vi representere til dere er svært konkret om hva som er viktigst for akkurat dem. 

Vil du vite mer om hvordan Endelig-Mandag lykkes?