Vi endrer IT-rekruttering med innovasjon

Vi gjør gode selskaper bedre.

Endelig-Mandag er et eksklusivt, kandidat-styrt Tech og IT rekrutteringsselskap.

Våre teknologiske løsninger er vi alene om i markedet. Selv med dette konkurransefortrinnet har vi fokus på den viktigste verdien: mennesket. Vår prisvinnende teknologi gir våre kunder en fordel. Vi vet hvem som matcher inn faglig til deres selskap.

Kartleggingssamtalen vi har med alle våre kandidater fremhever personen bak CV, og hva som er viktigst for kandidaten. Dette gir våre kunder en fordel i å se mennesket bak CVen.

Dette er innovasjon.

Bli kjent
med vår AI.

Vår AI hjelper oss med å finne bedre kandidater med rett erfaring og kompetanse.

 Denne prisvinnende teknologien er fleksibel, innovativ og tilbyr helt transparente prosesser og gir økt kvalitet på de kandidater som blir presentert.

Vår AI finner kandidater på de fleste digitale plattformer, som eksempelvis Linkedin, Github, Google, Facebook og andre sosiale mediaplattformer. Vi er alene om å bruke alle digitale flater for å finne rett kandidat til dere.

Vårt konkurransefortrinn med helt overlegen teknologi og en mer effektiv og kvalitetssikker måte å drive rekruttering på, gjør at vi lykkes.

1

Fra kvantitet til kvalitet

Ved å bruke AI i screening av kandidater i IT rekruttering med hjelp av nøkkelord og spesifikke søkeord, vil vi få en liste over kvalifiserte kandidater i form av en kandidat-rangering. Denne prosessen er innovativ, og gjør at vi når aktuelle kandidater raskere, med høyere kvalitet og med rett ønsket kompetanse og erfaring.

2

Bedre kandidat-opplevelser

Ved å bruke teknologi, ivaretar vi hver enkelt kandidat på en effektivt og kvalitativ måte. Ingen faller igjennom. Vår AI gir bedre kandidatopplevelser fordi kandidaten settes i fokus. Vi går lenger enn å gjennomgå CVen. Vi matcher kandidatens egnethet ved bruk av AI til alle våre spennende stillinger. Resultatet blir en bedre ansettelsesprosess der alle kandidater blir fulgt likt opp.

3

Vi leverer de beste kandidater

I tillegg til å øke kvaliteten og forbedre kandidat-opplevelsen, så leverer vi kandidater som vet hvorfor de matcher inn til dere som kunde. Likheten for våre kandidater er at de blir mer motivert underveis i prosessen fordi de er inkludert. De faglige kvalifikasjoner og personlige egenskapene underbygger kandidatens egnethet mot stilling.

Vår oppgave er å avklare hva som er viktigst for kandidat, slik både vår teknologi og vår kartleggingssamtale skal gjøre det slik at vi levere de beste kandidatene!

Book et 30 minutters digitalt møte med oss