De beste
selskapene.

Det rette valget.

Hvorfor velge oss

Ved å velge Endelig-Mandag, tar dere et standpunkt for innovasjon og mot i en bransje som ofte kan virke homogen og forutsigbar. Vi skiller oss ut ved ikke bare å følge strømmen, men ved å være rekrutteringspionerer som våger å tenke nytt og annerledes. Her er hvorfor dette valget vil være avgjørende for deres suksess:

Forpliktelse

Endelig-Mandag er i forkant av teknologisk innovasjon innen rekrutteringsbransjen. Vi benytter de nyeste verktøyene og metodene, fra avanserte dataanalyser til kunstig intelligens og maskinlæring, for å finne, engasjere og tiltrekke de beste teknologene. Vårt fokus på teknologi sikrer at vi ikke bare holder tritt med dagens landskap, men også forutser fremtidens trender.

 Dristighet

I Endelig-Mandag kultiverer vi en kultur av dristighet og utfordring. Vi utfordrer status quo, stiller spørsmål ved etablerte normer, og tør der andre nøler. Denne tilnærmingen gjør oss i stand til å finne unike løsninger på komplekse rekrutteringsutfordringer og gir våre klienter en konkurransefordel i jakten på topp talent.

Partnerskap

Vårt mål er å bygge varige partnerskap, ikke enkelte transaksjoner. Ved å forstå deres virksomhet dypt og bredt, posisjonerer vi oss som en utvidelse av deres team. Dette langvarige samarbeidet muliggjør en dypere forståelse av deres skiftende behov og hvordan vi best kan støtte deres rekrutteringsmål over tid.

Engasjement 

Endelig-Mandag er forpliktet til å fremme bærekraft og mangfold i alle aspekter av vår virksomhet og de tjenestene vi tilbyr. Vi tror at mangfoldige team er mer innovative, kreative, og vellykkede. Vårt engasjement for å bygge et inkluderende arbeidsmarked reflekterer ikke bare våre verdier, men også vår forpliktelse til deres suksess.

Ved å velge Endelig-Mandag, velger dere mer enn et rekrutteringsselskap; dere velger en partner som er dedikert til deres vekst, innovasjon, og langsiktige suksess. La oss sammen bryte grenser og forme fremtiden for deres arbeidsstyrke. 

Velkommen til Endelig-Mandag –  fremtiden for rekruttering er nå.

Teknologien utvikler seg raskt.

Våre kunder er innovative

I en æra definert av rask teknologisk fremgang, er evnen til å utfordre status quo avgjørende for enhver organisasjon som sikter mot langvarig suksess.

Ved å plassere innovasjon i kjernen av deres strategi, sikrer selskaper ikke bare sin relevans i morgenens marked, men posisjonerer seg også som førsteklasses arbeidsgivere for dyktige teknologer.

Det er et ufravikelig faktum: Selskaper som klamrer seg til foreldede teknologier og konvensjonelle metoder, vil finne seg selv hensatt til bakleksen i konkurransen om de mest ettertraktede kandidatene.

Innovasjon og teknologisk fremgang handler fundamentalt om å gi medarbeidere muligheten til kontinuerlig vekst og utvikling. I denne sammenhengen er det ikke bare produktene eller tjenestene som blir forbedret; det er også de ansatte som vokser. 

Dette prinsippet er kjernen i vår virksomhet. Vi samarbeider eksklusivt med teknologiselskaper som ikke bare forplikter seg til nyskapning, men som også investerer i sine ansattes fremtid. Disse selskapene forstår at ved kontinuerlig å fokusere på utvikling, blir de naturlige valget for ambisiøse individer som søker en karriere hvor de kan blomstre.

Ved å prioritere innovasjon, ikke bare i produkter og tjenester, men også i utviklingen av ansatte, står disse selskapene ut som et fyrtårn av muligheter. De tiltrekker seg de skarpeste hodene og er dermed bedre rustet til å navigere i fremtidens utfordringer. Dette er ikke bare en investering i teknologi; det er en investering i menneskelig kapital, som er den mest verdifulle ressursen for ethvert fremtidsrettet selskap.

La oss være tydelige: 

Veien til innovasjon er ikke uten utfordringer. Det krever mot å utforske ukjente territorier og stille spørsmål ved det etablerte. Men belønningene er ubestridelige. For de selskapene som tør å lede an med et urokkelig fokus på innovasjon, ligger fremtiden åpen.

Q & A

* Vi har brukt AI og ChatGPT i vår Q&A

Det er flere grunner til å velge et rekrutteringsselskap når man skal ansette nye medarbeidere:
 
  1. Ekspertise og erfaring: Rekrutteringsselskaper har ofte spesialisert seg på å finne kandidater til bestemte stillinger eller bransjer, og har derfor stor erfaring med å finne de beste kandidatene.
  2. Tidsbesparelse: Å finne riktig kandidat kan være en tidkrevende prosess, spesielt hvis man ikke har erfaring med rekruttering. Ved å bruke et rekrutteringsselskap kan man spare tid og fokusere på andre viktige oppgaver.

  3. Redusert risiko: En god rekrutteringsprosess vil redusere risikoen for å ansette feil person. Rekrutteringsselskaper gjennomfører grundige bakgrunnssjekker og intervjuer for å sikre at kandidaten har de nødvendige kvalifikasjonene og egenskapene.

  4. Tilgang til et bredere nettverk: Rekrutteringsselskaper har ofte et bredere nettverk enn bedrifter selv, og kan derfor finne kandidater som ikke er tilgjengelige gjennom tradisjonelle jobbannonser.

  5. Konfidensialitet: Rekrutteringsselskaper kan også være nyttig når det gjelder å holde rekrutteringsprosessen konfidensiell. Dette kan være viktig hvis man ønsker å erstatte en nåværende ansatt eller ansette til en følsom stilling.

 
Endelig-Mandag er et eksklusivt, kandidat-styrt Tech og IT rekrutteringsselskap.

Vi er Norges fremste rekrutteringsselskap ved bruk av AI

Vår AI hjelper oss med å finne bedre kandidater med rett erfaring og kompetanse.

 Denne prisvinnende teknologien er fleksibel, innovativ og tilbyr helt transparente prosesser og gir økt kvalitet på de kandidater som blir presentert. Vår AI finner kandidater på de fleste digitale plattformer, som eksempelvis Linkedin, Github, Google, Facebook og andre sosiale mediaplattformer. Vi er alene om å bruke alle digitale flater for å finne rett kandidat til dere.

Vårt konkurransefortrinn med helt overlegen teknologi og en mer effektiv og kvalitetssikker måte å drive rekruttering på, gjør at vi lykkes.

Våre teknologiske løsninger er vi alene om i markedet. Selv med dette konkurransefortrinnet har vi fokus på den viktigste verdien: mennesket. Vår prisvinnende teknologi gir våre kunder en fordel. Vi vet hvem som matcher inn faglig til deres selskap.

Endelig-Mandag IT rekruttering kan hjelpe bedrifter med å finne og ansette de beste IT-kandidatene for stillinger som programvareutviklere, systemutviklere, nettverks- og infrastrukturarkitekter, databasedesignere og lignende.

Ved å bruke tjenestene til Endelig-Mandag IT rekruttering kan bedrifter spare tid og ressurser på å finne de beste kandidatene, samtidig som de får tilgang til et bredt nettverk av IT-talenter og ekspertise. Rekrutteringsselskaper som Endelig-Mandag IT rekruttering kan også hjelpe til med å sikre at bedriftene ansetter de beste kandidatene, med en grundig screening- og intervju-prosess som kan inkludere teknisk testing, bakgrunnsundersøkelser og referansesjekker.

Vi jobber kun etter No Cure - No Pay prinsippet.

No cure - no pay rekruttering er en avtaleform mellom en bedrift og et rekrutteringsselskap hvor betalingen kun skjer dersom rekrutteringsselskapet lykkes i å finne en passende kandidat til stillingen. Hvis rekrutteringsselskapet ikke finner en passende kandidat, betaler bedriften ingenting.

Denne avtaleformen er ofte brukt innen rekrutteringsbransjen. Det gir bedriften en viss grad av sikkerhet, siden de kun betaler for resultatene av rekrutteringsprosessen og ikke for innsatsen som blir gjort.

No cure - no pay-rekruttering kan være et alternativ for bedrifter som har en begrenset rekrutteringsbudsjett, eller som ønsker å minimere risikoen for å bruke penger på en rekrutteringsprosess som kanskje ikke gir ønsket resultat. For rekrutteringsselskapene gir det også en sterk motivasjon for å finne den beste kandidaten, da de kun får betalt hvis de lykkes i å fylle stillingen.

Endelig-Mandag har god kunnskap og bred erfaring innen leveranse av IT-spesialister.
 

Vi har levert flere .Net-utviklere, Java-Utviklere, Front og Backend-Utviklere, Virksomhetsarkitekter, Cloud-arkitekter, CRO og SEO-Spesialister, UX-Lead/Designere og ellers alle andre domener innenfor IT/TECH.

Våre kunder ser på oss som en trygg og solid IT leverandør. Vi har vellykkede IT rekrutteringer bestående av IT spesialister som er med på å gjøre gode selskaper enda bedre.

Vår leveringsgaranti på rekruttering  garanterer at vi leverer en passende kandidat til en stilling innen en avtalt tidsramme. Hvis Endelig-Mandag ikke klarer å levere en passende kandidat innen tidsrammen,  vil bedriften ikke ha noen utgifter som er gjort i søket etter egnet kandidat.

Vår rekrutteringsgaranti er en avtale mellom deres selskap og Endelig-Mandag der vi garanterer at den kandidaten vi har rekruttert vil fungere godt i stillingen og bli værende hos bedriften i minimum 6 mnd. Hvis kandidaten slutter eller ikke fungerer tilfredsstillende innenfor garantiperioden, vil Endelig-Mandag tilby bedriften å rekruttere en ny kandidat uten noen ekstra kostnader for dere som kunder.

Vi tilbyr dette som en ekstra trygghet for våre kunder som skal ansette nye teknologer. 

Rekrutteringsgaranti kan være nyttig for bedrifter som ønsker å minimere risikoen for å ansette feil person eller for personer som ikke vil passe inn i bedriftskulturen. 

Vi er 7 dedikerte og motiverte rekrutterere som jobber i Endelig-Mandag.

Vi har over 20 års erfaring innen rekruttering og er sertifisert etter DNV-GL standarden. Vi har også jobbet med  konseptutvkling, ledelse og branding-strategier.

Vi som jobber i Endelig-Mandag har jobbet med noen av Norges fremste Tech og IT -selskap.

På lik linje med IT bransjen som helhet er det viktig for oss å holde oss oppdatert på ny teknologi og innovasjon.

Endelig-Mandag er aktiv i Oda-nettverket, vi blogger jevnlig om teknologi og muligheter, vi har podcast med kandidater og kunder. Vi har også tett tilknytning til andre rekrutteringsbyrå, og har jevnlig fagdager der vi gjør hverandre bedre.

Internt søker vi alltid etter ny kunnskap for å kunne være oppdatert på nye trender og ny teknologi i markedet. Vi deltar gjerne på messer, kurs og web-seminarer.