Visjon. Verdi. Hensikt.

Våre verdier

Vi skal alltid lytte til våre kandidaters ønsker og våre kunders behov.

Vi skal alltid respektere våre kandidaters valg. Våre kunder skal kunne sette krav til vår høye, faglige integritet.

Vi skal alltid jobbe for å gi kandidater de aller bestel mulighetene. Vår kunder skal alltid vite at vi gir alt for å gjøre deres selskap bedre.

Vi skal alltid behandle våre kandidater med respekt. Våre kunder skal vite at vi representerer dere på best måte til våre kandidater.

Forutinntatthet er en hindring som dessverre hindrer bedrifter i å oppdage den mest velegnede kandidaten. 

Vi fokuserer på å øke bevisstheten der det er påkrevd og setter kompetanse og personlighet i forkant. På denne måten sikrer vi at vi identifiserer og velger den aller beste personen for den aktuelle rollen.

Vår visjon

Vår visjon er å være det foretrukne rekrutteringsselskapet innen IT-bransjen. Vi streber etter å skape et tydelig skille gjennom vår dedikasjon til å forstå de unike behovene og kravene innen IT-rekruttering. Med grundig innsikt og profesjonalitet søker vi å være den naturlige partneren for både kandidater og bedrifter. Gjennom vår spesialiserte tilnærming og forpliktelse til å matche rett talent med riktig oppdrag, ønsker vi å være bransjens førstevalg og skape verdifulle forbindelser som går utover bare ansettelse.

Vår visjon

Vi gir deg muligheter.

Du som kandidat er vår viktigste verdi. Endelig-Mandag skal alltid jobbe for at de beste teknologene skal få mulighet til å jobbe i de beste selskapene.

Vi gjør gode selskaper bedre.

Endelig-Mandag rekrutterer de beste teknologene. Vi fremhever det som gjør dere mer attraktive for de beste kandidatene.