Våre vilkår

Nedenfor finner du vilkår i våre kontrakter for rekruttering i to forskjellige versjoner.

En med fastpris med oppstartsfee, og en prosentbasert avtale.

Begge avtalene er på No Cure – No Pay.

Fastpris

Prosentavtale