Vi blogger om Teknologi Rekruttering IT AI Innovasjon

Viktigheten av kultur

Del dette blogginnlegget

Du har hørt og lest det før: Vi må bygge en god bedriftskultur! Mange har innsett viktigheten av dette, men hva er en god bedriftskultur, ja hva er en kultur?

Hva er en kultur?

Den definisjon av kultur som jeg finner mest dekkende er:En kultur er en gruppe mennesker med felles verdier og overbevisninger.Det ligger i dette at ikke alle verdier og overbevisninger er felles, men såpass mange at man får et fellesskap.Man kan finne kulturer på mange nivåer. Innad i en familie har man felles verdier og overbevisninger, dermed har vi også en kultur.I et land har vi det samme og også i en verdensdel. De fleste av oss vil kunne enes om at europeisk kultur er forskjellig fra asiatisk kultur, ikke nødvendigvis bedre eller dårligere, men forskjellig.Når mennesker som har felles verdier og overbevisninger møtes, så skjer det noe bemerkelsesverdig. Tillit vokser frem. Tenk på deg selv, om du er på reise i et fremmed land og møter en fra Norge, kommer dere veldig lett i prat – mye lettere enn om du hadde møtt samme person på bussen hjemme. Det fellesskapet man føler med en felles bakgrunn og kultur skaper automatisk grobunn for tillit.

Hvordan kan vi nyttiggjøre oss dette i en virksomhet?

Når man i en virksomhet har felles verdier og overbevisninger som gjelder innad i virksomheten, så har man en bedriftskultur.Når de ansatte i virksomheten omgås hverandre, vil dette felles verdisettet skape grobunn for tillit. Man vil stole på hverandre inntil man eventuelt beviser at man ikke er tilliten verdig.Når man da skal bygge en god bedriftskultur, må man sørge for at disse felles verdier og overbevisninger samsvarer med den retningen man ønsker for selskapet. Og ved å ta kontroll på dette går man fra å la en bedriftskultur utvikle seg til å bevisst bygge en bedriftskultur.De verdiene man setter for bedriften, og som man vil bygge kulturen rundt, bør si noe om hvordan man ønsker at bedriften skal opptre og bli oppfattet av omgivelsene. De bør gi klare føringer for hva som forventes av bedriftens ansatte i forhold til hvordan man opptrer i det daglige.

Bedriftskultur er et lederansvar

Når verdiene er nedfelt, må ledelsen i selskapet leve disse verdiene hver dag, i både ord og handling. Om ledelsen ikke lever opp til verdiene, blir de innholdsløse og vil ikke skape mening i organisasjonen.Da vil organisasjonene raskt kunne utvikle andre verdier som ofte vil være i motstrid med hva som er ønskelig, men kanskje i samsvar med hvordan ledelsen i selskapet faktisk fremstår.Dermed er bedriftskulturen også et klart ledelsesansvar. En sterk og klar ledelse vil kunne bygge en sterk og tydelig bedriftskultur. En svak og utydelig ledelse vil ikke bygge en bedriftskultur, men få den kulturen organisasjonen utvikler selv.Som jeg innledet med, er de fleste enige i at en god bedriftskultur er en stor fordel for virksomheten. Med god ledelse vil denne kulturen støtte opp om virksomhetens mål, skape tillit og samhold i organisasjonen og føre organisasjonen fremover i ønsket retning.

Tre steg for å bygge en bedriftskultur:

  • Definer selskapets visjon, misjon, mål og verdier – og gjør dem godt kjent for alle ansatte.
  • Bygg verdiene inn i den interne kommunikasjonen i virksomheten.
  • Sørg for at lederne opptrer i henhold til verdiene i ord og handlinger hver dag.
Culture eats strategy for breakfast!

Abonner på vårt nyhetsbrev

Utforsk mer

Endelig-Mandag It rekruttering
Blogg

3 år som rebeller og pionerer!

I dag er en spesiell dag for oss i Endelig-Mandag: Vi feirer 3 år siden vi begynte å realisere drømmen om å skape en virksomhet

Vil du se hvordan vi endrer rekruttering?

Olav Brunborgs vei 4-6
1396 Billingstad

© Endelig-Mandag | Alle rettigheter forbeholdt | Personvern