Vi blogger om Teknologi Rekruttering IT AI Innovasjon

Fra utvikler til løsningsarkitekt

Del dette blogginnlegget

Hvorfor passer utvikler-bakgrunnen perfekt?

Som utvikler har du allerede et solid fundament for å lykkes som løsningsarkitekt. De tekniske ferdighetene som kreves er ofte den mest utfordrende delen å tilegne seg, og disse har du allerede brukt flere år på å perfeksjonere. Forretningsforståelse og spesifikk kunnskap om ulike deler av din bedrift kan enkelt læres over tid gjennom aktiv innsats.

Løsningsarkitektrollen balanserer strategiske og tekniske aspekter. Dette innebærer mer variasjon og mindre risiko for teknisk utbrenthet sammenlignet med ren programvareutvikling.

La oss nå se på de viktigste ferdighetene for overgangen og hva som behøves:

Bred teknisk kunnskap:

Løsningsarkitekter trenger oversikt over hele IT-infrastrukturen og dens ulike komponenter. I motsetning til utviklere som fokuserer på individuelle programvareprodukter, må arkitekter vurdere et bredere spekter av mulige løsninger. Din erfaring med ulike programvarearkitekturer fra din utviklerrolle vil være svært nyttig her.

Fremtidsvisjon:

Løsningsarkitekter ser framover. De må kartlegge ikke bare organisasjonens nåværende tilstand, men også potensielle utfordringer og nye muligheter i horisonten. Veikarakteristikker og andre styrende dokumenter må utarbeides for å vise hvordan den foreslåtte løsningen vil hjelpe organisasjonen mot målene sine.

Kommunikasjonsevner:

Å kunne snakke med kunder, ledere, analytikere og utviklere på en forståelig måte er avgjørende. Gode kommunikasjons- og overtalelsesevner er et stort pluss, da det er viktig å forklare handlingene dine korrekt. Arkitekter er gjerne lakoniske, veltalende og gode talere.

Bred og dyp teknisk kunnskap:

Dette er selvsagt! Arkitekten har vanligvis ekspertise i flere teknologiske stakker på et anstendig nivå og bør ha god forståelse av noen få andre. Arkitekten bør også være forberedt på å lage mye teknisk dokumentasjon, rapporter og diagrammer.

Ansvarlighet:

Arkitektens beslutninger er ofte de dyreste. Derfor må personen i denne stillingen være svært ansvarlig i arbeidet sitt og de avgjørelsene som tas. En developers feil koster kanskje et par dager med arbeid for én person, mens arkitektens feil kan koste personår på komplekse prosjekter!

Stresshåndtering:

Du må kunne ta beslutninger, takle ulike mennesker fra forskjellige områder og håndtere raskt skiftende krav eller endrede forretningsmiljøer. Derfor er det nødvendig å være forberedt på stress og finne måter å håndtere negative følelser på. Arbeid er alltid mer hyggelig når det gir glede. Så hvis du velger denne rollen bare for pengene, bør du tenke deg om igjen.

Ledelseskompetanse:

Dette inkluderer både organisatoriske og lederskapsevner. Evnen til å lede et team, som kan være distribuert og bestå av svært forskjellige spesialister, er avgjørende.

Analytiske evner:

Selv om en spesialist har bred teknisk kunnskap, garanterer det ikke at de enkelt kan endre tankestil til en arkitekt. En av de mest verdifulle oppgavene er å kunne representere et abstrakt problem i form av et endelig, reelt objekt i systemet, som utviklerne allerede evaluerer, designer og utvikler. Gode kommunikasjonsevner er essensielle for å representere abstraksjonen i form av det endelige systemet til teamet og kunden.

Hva gjør en løsningsarkitekt:

  • Identifisere interessenter på prosjektet.
  • Identifisere forretningskrav og krav fra interessenter på prosjektet.
  • Designe hele systemet basert på mottatte krav.
  • Velge systemarkitektur og hver komponent i dette systemet på et høyt nivå.
  • Velge teknologi for implementering av hver komponent og forbindelser mellom delene.
  • Gjennomføre arkitektonisk gjennomgang.
  • Gjennomføre kodegjennomgang.
  • Skrive prosjektdokumentasjon og støtte den.
  • Lage enhetlige utviklingsstandarder i selskapet.
  • Kontrollere arkitekturen under neste iterasjon av systemutgivelsen.

Dette er bare et utvalg av løsningsarkitektens ansvarsområder. Det viktigste ansvaret er full teknisk støtte for prosjektet fra oppstart, gjennom produkt-utgivelse, til utvikling av forbedringer. Og støtte for de neste utgivelsene. Det vil være nødvendig å bytte mye mellom forskjellige oppgaver i løpet av arbeidsdagen.

Rollen som løsningsarkitekt er i endring, drevet av økende samordning av teknologi, dataanalyse og globaliserte økonomier. Fremtidens løsningsarkitekter vil ikke bare være tekniske eksperter, men også strategiske visjonærer, teknologikyndige ledere og proaktive endrings-agenter.

For de med ambisjoner og et passende sett med ferdigheter vil du som løsningsarkitekt få en givende og innflytelsesrik karriere.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Utforsk mer

Vil du se hvordan vi endrer rekruttering?

Olav Brunborgs vei 4-6
1396 Billingstad

© Endelig-Mandag | Alle rettigheter forbeholdt | Personvern