Vi blogger om Teknologi Rekruttering IT AI Innovasjon

Vi ønsker EU AI-Act lovene velkommen. Dette vil sikre våre kandidater enda bedre!

Eu AI-ACT 2024 Endelig-Mandag Rekruttering

Del dette blogginnlegget

13.3 2024 vedtok EU parlamentet loven om kunstig intelligens som sikrer sikkerhet og overholdelse av grunnleggende rettigheter, samtidig som den øker innovasjonen for KI i rekruttering blant annet.

Den har som mål å beskytte grunnleggende rettigheter, demokrati, rettsstaten og miljømessig bærekraft fra høyrisiko KI, samtidig som det øker innovasjonen og etablerer Europa som ledende på området. Forskriften etablerer forpliktelser for KI basert på potensielle risikoer og påvirkningsnivåer.

De nye reglene forbyr visse KI-applikasjoner som truer borgernes rettigheter, inkludert biometriske kategoriseringssystemer basert på sensitive egenskaper og umålrettet skraping av ansiktsbilder fra internett eller CCTV-opptak for å lage ansiktsgjenkjenningsdatabaser. Følelsesgjenkjenning på arbeidsplassen og skolene, sosial scoring, prediktivt politiarbeid (når det kun er basert på profilering av en person eller vurdering av deres egenskaper), og KI som manipulerer menneskelig atferd eller utnytter folks sårbarheter vil også være forbudt.

Og siden EU AI -ACT har satt rekruttering som høyrisiko, vil den være en game-changer for oss seriøse aktører innen rekruttering som bruker KI teknologi der mennesker(kandidat og rekrutterer) og KI utfyller hverandre for å forbedre rekrutteringsprosesser.

Dette fordi vi går fra å ta beslutninger basert på magefølelse til datadrevet rekruttering og kvalitetsfokusert, ansvarlig, objektiv og transparent matching der målet er å skape en bedre rekrutteringsprosess som er mer rettferdig, datadrevet og hvor kandidat opplever en klar forbedring av kvalitet i en rekrutteringsprosess

Her forsterker AI-loven dette potensialet. Rekrutteringteknologier gjennomgår et grunnleggende skifte som følge av den kommende EU AI ACT-loven. Denne forskriften legger vekt på åpenhet, ansvarlighet og rettferdighet i bruken av KI og påvirker rekrutteringspraksis mot objektiv kandidatvalg i fremtiden og en bedre opplevelse for kandidat og kunder. Dette er også i tråd med SHRM-forskning , som tidligere har vist at nesten 3 av 5 selskaper som bruker KI i rekrutteringen indikerer at rekrutteringsprosessen har økt i kvalitet.

Hvorfor er dette så bra for Endelig-Mandag som er en pioner innen rekruttering med KI ?

«Vi har nå endelig fått gode lover og klare spilleregler som ivaretar hver en enkel kandidat på en bedre måte. Utfordringene til all rekruttering er at bias er dessverre enda kan være en del av en rekrutteringsprosess og alle reglement og lover som har som formål å forhindre bias, vil være til det beste for kandidater, kunder og oss som rekrutteringsselskap» sier Egil Thengs , partner og Concept Manager i Endelig-Mandag.

Endelig-Mandag har brukt KI i rekruttering i over 3 år, og det er kvalitativt svært viktig at teknologien har klare rammer, lover og reguleringer, og være helt klar på at ingen KI noen gang skal ta beslutninger alene eller på noe nivå ta beslutning om hvilke kandidater som skal tas videre i prosess eller som til slutt skal ansettes.

Vi har sagt fra dag 1 at vi blir mer menneskelig fordi vi bruker KI i våre prosesser. Dette fordi det er kandidaten selv som tar avgjørelsen etter å sett data på hva som er viktigst for hver enkel kandidat i alle våre prosesser. Alle våre kandidater blir sett, hørt og fulgt opp av mennesker, fordi det er vi mennesker som er best på kommunikasjon og dialog sammen med mennesker. Det som ikke kan automatiseres gjennom en rekrutteringsprosess vil ha enda mer verdi i tiden fremover. Og den verdien er å være mer menneskelig!
Fordi vi bruker KI har vi mye mer tid til å prate, se, følge opp og forstå hver enkel kandidat.
Vi bruker mer tid på våre samtaler med våre kandidater, og gir en kvalitativ bedre opplevelse av en rekrutteringsprosess når vi tar bort magefølelsen og antagelser fra oss som er profesjonelle rekruttere.


Vår prosess med kandidat starter med en kartleggingssamtale. Helt menneskelig, og ansikt til ansikt. Her er det tett og god dialog med våre kandidater for å forstå hvem de er som kandidat og ikke minst som menneske:  Hva verdsetter du mest i din karriere? Hva motiverer deg, og hva er essensielt for at du skal lykkes? Hvilke krav og forventninger setter du til våre kunder/fremtidig arbeidsgiver, og hvilke krav og forventinger setter du til oss som rekrutteringsselskap?

Disse samtalene er en viktig investering for oss, ettersom de avdekker kandidatens spesialitet og ikke minst det viktigste- det som er viktigst for den aktuelle kandidaten. Ved å forstå faglige interesser, lønnsforventninger og utviklingsmål, kan vi bedre ivareta behov som en kandidat har. Vårt mål er å åpne dører til nye muligheter der en kandidat ikke bare lykkes, men også trives.

Det siste vi har implementert i våre prosesser i Endelig-Mandag er at vår KI , etter samtykke fra kandidat, scripter alle våre samtaler/kartlegging. Deretter deler vi all data umiddelbart med kandidaten slik at ingenting er misforstått, eller at vi bruker vår menneskelige bias for å begrense hens muligheter.
Ønsker kandidat at samtaler ikke skal scriptes, avstår vi selvfølgelig fra å gjøre dette. Det er alltid kandidats eget valg, og det har ingen påvirkning på noen deler av prosessen om kandidat avstår fra å ønske å bli scriptet.
Men om kandidat samtykker vil kandidat motta alle våre samtaler, og en oppsummering av alle våre samtaler, slik at kandidat kan ettergå at vi har ivaretatt kandidat på en best mulig måte og all informasjon som vi har fått presentert er mottatt og forstått.
Endelig får en kandidat konkret data på hvorfor de matcher inn til kunde, de kan selv kontrollere at vi har fått med oss all informasjon som kandidat har delt med oss for å sikre det som er viktigst for kandidat. Dette gjør at vi minimerer bias, og sikrer kandidaten på best mulig måte. Og ut i fra GDPR-reglementeter det kun våre kandidater som får se egne data. Vi deler ikke dette med våre kunder, og kandidaten kan enhver tid få fullt innsyn i egne data.

Vi bruker KI for søk etter kandidater på alle digitale plattformer. Vi tilbyr også alle våre kandidater å delta på et KI-intervju som er basert på BigFive personlighets-analyse (kjent som den beste personlighetstesten for rekruttering). Vår KI er basert kun på stemme/lyd, ikke ansiktsgjenkjenning, og er en del av vår prosess.
Alle kandidater gis muligheten til KI-intervju, men det er ikke et krav fra oss i Endelig-Mandag at kandidat gjennomfører KI-intervju. Ønsker ikke kandidat KI-intervju, vil vi fortsatt ivareta kandidat gjennom kvalitativt gode prosesser som er bygget på tradisjonelle intervjuer og kartleggingssamtaler med kandidat.
 Det er avgjørende og helt vesentlig at vårt KI verktøy ikke tar ansettelsesbeslutninger på noe nivå; men i stedet styrker den menneskelige beslutningstaker, altså primært kandidat og sekundert oss som rekrutterere.

Dette samarbeidet skaper en balanse mellom KI-effektivitet og menneskelig dømmekraft, der kandidaten har innsyn gjennom hele prosessen. Kandidater tar egne beslutninger på hvorfor de matcher til våre kunder og om de ønsker å bli presentert inn som potensiell kandidat til våre kunder.

Vår arbeidsmetode skal sikre kandidat på alle nivåer. Vi mener at KI er potensialet for en forbedret, mer rettferdig og kvalitativ høy rekrutteringsprosess på kandidatens premisser.  KI fremhever den potensielle harmoniske sameksistensen mellom mennesker(kandidat og rekrutterer) og teknologi i rekruttering.

Fremtiden er nå.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Utforsk mer

Endelig-Mandag It rekruttering
Blogg

3 år som rebeller og pionerer!

I dag er en spesiell dag for oss i Endelig-Mandag: Vi feirer 3 år siden vi begynte å realisere drømmen om å skape en virksomhet

Vil du se hvordan vi endrer rekruttering?

Olav Brunborgs vei 4-6
1396 Billingstad

© Endelig-Mandag | Alle rettigheter forbeholdt | Personvern