Vi blogger om Teknologi Rekruttering IT AI Innovasjon

God bedriftskultur = Suksess

Endelig-Mandag IT rekruttering Bedriftskultur
Rekruttering handler ikke bare om å tilføre nye ansatte. Det handler om at kandidater kommer inn i et selskap med god bedriftskultur. Her er våre tanker om hvordan skape og beholde en god bedriftskultur som gir verdi til de ansatte og selskapet.

Del dette blogginnlegget

 Bedriftskultur handler om de verdiene, normene og holdningene som preger organisasjonen, og hvordan disse påvirker arbeidsmiljøet og de ansatte. En god bedriftskultur kan ha en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet, de ansattes trivsel, produktivitet og ikke minst på bunnlinjen.

En studie fra Harvard Business Review viser at bedrifter med engasjerte ansatte har høyere produktivitet, lavere sykefravær, færre ulykker og høyere kundetilfredshet. Disse resultatene kan ha stor innvirkning på bedriftens suksess og vekst på lang sikt.

En god bedriftskultur kan også hjelpe med å tiltrekke og beholde talentfulle ansatte.

Millennials, som er den største generasjonen på arbeidsmarkedet i dag, verdsetter bedriftskultur høyt og ønsker å jobbe for selskaper som har en positiv innvirkning på samfunnet og verden rundt dem.

Men hva er en god bedriftskultur? Det er ikke enkelt svar på det, men her er noen kjennetegn på en god bedriftskultur:

  1. Verdier og misjon: En god bedriftskultur bør ha en klar og tydelig misjon og verdier som gir retning og formål til organisasjonen. Her er det viktig å følge de visjonene man har, slik at de ansatte kjenner seg igjen i bedriften sin.

  2. Åpen kommunikasjon: Åpen kommunikasjon er viktig for å skape et positivt arbeidsmiljø og en følelse av samhold og tillit blant ansatte. Det skal være lett for ansatte å kunne lufte frustrasjoner, og selvfølgelig også kunne komme med ros.

  3. Belønning og anerkjennelse: Ansatte som føler seg verdsatt og anerkjent for arbeidet sitt, har en tendens til å være mer engasjert og produktive. Det er bevist at en positiv tilbakemelding forsterker selvtilltit, og vi vet alle at selvtillit er viktig.

  4. Muligheter for utvikling: Ansatte ønsker å utvikle seg både personlig og profesjonelt, og bedrifter som tilbyr muligheter for opplæring og utvikling, kan bidra til å tiltrekke og beholde talentfulle ansatte. Vi i Endelig-Mandag opplever daglig at det er kompetanseheving som er fokus hos oss våre kandidater.

  5. Positivt arbeidsmiljø: En god bedriftskultur bør fremme et positivt arbeidsmiljø som inkluderer en balanse mellom arbeid og fritid, sosiale aktiviteter og muligheter for samarbeid og teamarbeid. Dette opplever vi er viktigere enn noen gang, spesielt etter år med Covid og hjemmekontor der mange opplevde å være «ensom» i en arbeidshverdag.

Til syvende og sist kan en god bedriftskultur bidra til å øke produktiviteten, forbedre arbeidsmiljøet og tiltrekke og beholde talentfulle ansatte. Dette kan ha stor innvirkning på bedriftens suksess og vekst på lang sikt. Derfor bør bedrifter gjøre en innsats for å bygge en positiv bedriftskultur som gir verdi for både ansatte og organisasjon

Abonner på vårt nyhetsbrev

Utforsk mer

Vil du se hvordan vi endrer rekruttering?

Olav Brunborgs vei 4-6
1396 Billingstad

© Endelig-Mandag | Alle rettigheter forbeholdt | Personvern